Loading...
COMINT s.r.o.

SLUŽBY V OBLASTI ICT

Naší specializací je systémová integrace ve veřejné správě a u větších komerčních zákazníků. Máme know-how, za podstatnou část komunikace považujeme naslouchání, držíme pohromadě a naši pracovníci nefluktuují.

Poskytujeme kvalitní služby a ověřená řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií komerčním společnostem i státním institucím tak, aby jim pomohly efektivně využívat nástrojů ICT a informací pro rychlé a skutečné naplňování cílů jejich podnikání nebo působnosti.


Plně si uvědomujeme, že životní cyklus a zejména provoz každého informačního systému přináší řadu nákladů, rizik a nových potřeb. Nasloucháme našim zákazníkům a pomáháme jim nejen definovat, ale také naplnit žádané směry rozvoje IS. Výsledný informační systém tak nejen zjednodušuje práci uživatelům, ale je i snadno provozovatelný s nízkými náklady a je transparentní pro další rozvoj.
 
Naší snahou je udržovat zaměření a portfolio poskytovaných služeb a technologií tak, abychom mohli přesně reagovat na aktuální potřeby našich klientů.
Nenabízíme vše v oboru informačních a komunikačních technologií, ale v nabízených oblastech služeb patříme mezi nejlepší a jsme skutečnou pomocnou rukou pro naše zákazníky.
  • Systémová integrace
  • Bezpečnost ICT
  • Poradenské a konzultační služby v ICT
  • Systémová a komunikační infrastruktura
  • Odborná podpora a služby dohledu
  • Konkurenční zpravodajství
  • Naším cílem je být prospěšným partnerem našich zákazníků.

SLUŽBY

____

Specializujeme se na systémovou integraci ve veřejné správě a u větších komerčních zákazníků. Naše vlastní cloudová infrastruktura umožňuje poskytovat outsourcing ucelených řešení (SaaS) nebo jen vybraných aplikačních či integračních platforem (PaaS).

SYSTÉMOVÁ INTEGRACE

Řízení projektů a koordinace dodavatelů z pohledu nákladů, času a rozsahu zakázky • Harmonizace infrastrukturních nástrojů zákazníka, aplikací a jejich zabezpečení • Analýzy legacy aplikací zákazníka, posouzení rizik a přínosů při jejich integraci s okolím, srovnání s vývojem nových aplikací

BEZPEČNOST ICT

Audit a návrh rozvoje bezpečnosti ICT zákazníka • Bezpečnost stanic, serverů a datových center, řízení přístupu k síti (NAC) • Penetrační testy • Řízení bezpečnosti informací (zajištění jejich důvěrnosti, integrity, dostupnosti a autenticity) • Identifikace a řízení bezpečnostních rizik

ODBORNÁ PODPORA A SLUŽBY DOHLEDU

Poskytnutí druhé a třetí úrovně odborné podpory pro realizované projekty • Zajištění řízení změn (Change Management) u informačních systémů při dodržení legislativních a provozních podmínek • Dohled komunikační a systémové infrastruktury včetně využití Service Desku

PORADENSKÉ A KONZULTAČNÍ SLUŽBY V ICT

Systémové koncepce a analýzy, studie proveditelnosti, projektové záměry, podklady pro zadávací dokumentace • Audity dílčích oblastí ICT (aplikace, systémová a komunikační infrastruktura, bezpečnost) a doporučení pro jejich další rozvoj • Návrh architektury informačního systému, volba technologií, komponent a realizačních postupů

SYSTÉMOVÁ A KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Audit systémové infrastruktury a návrh dalšího rozvoje (adresní IP plány, doménové služby, elektronická pošta, služby uživatelských identit, antivirová a antispamová ochrana, firewally a IPS/IDS, řízení přístupu k internetu, mobilní kancelář, správa a monitoring, virtualizace, videokonference, zálohování a obnova dat) • Řízení infrastrukturních projektů, licenční audity • Posouzení přínosů a rizik při migraci systémové infrastruktury na hostované služby (SaaS, PaaS, Cloud)

KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ

Nastavení procesů shromažďování konkurenčních informací pro zákazníka a jejich transformace do podkladů pro strategická rozhodnutí • Včasná identifikace latentních tržních rizik a příležitostí (ještě než jsou zjevné) • Business intelligence • Vytěžování veřejných informačních zdrojů • Zvýšení konkurenceschopnosti zákazníka, zajištění jeho konkurenční výhody

  • Architekt vnáší do věcí myšlenku, řád, strukturu a krásu.
  • Až v provozu se projeví kvalita řešení. Za to, co jsme připravili, navrhli a dodali, ručíme!
  • Získání odpovídající podpory a financí je první krok, jak vize transformovat v projekty.

ČEMU VĚŘÍME

____

Věříme, že byznys dělají lidé.
Věříme v dobře odvedenou práci. A také v několik dalších věcí.
Ne nutně tvrdě, raději chytře
Efektivní komunikace = naslouchání
Důvěryhodnost, spolehlivost a diskrétnost
Nejhorší smrt je z vyděšení
Zkušenost je nesdělitelná
Ďábel vězí v detailu

Kde nás najdete

____

obchod@comint.cz
+420 734 719 369

 

COMINT s.r.o.
Obchodní a korespondenční adresa:
Malešická 2679/49
130 00 Praha 3

 

Sídlo dle Obchodního rejstříku:
Jana Zajíce 939/8
170 00 Praha 7

 

IČO: 24810746
DIČ: CZ24810746

 

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 176406.